Algemene voorwaarden


Velt GoodPay Algemene Voorwaarden

Als gevolg van wijzigingen in de regelgeving voor dienstverleners van betaaldiensten (‘Payment Service Providers’), met name de directieve rond betalingsdiensten ‘Payement Services Directive 2’ (PSD2), zullen we onze Voorwaarden actualiseren. De Regelgevingen zijn gebaseerd op een EU-Directieve die bedoeld is om klanten in heel Europa te laten genieten van voordelen verbonden aan meer transparantie en standardisering van dienstverlening en voorwaarden.

Gelieve te noteren: de veranderingen gaan in op 13 januari 2018, klanten die niet tevreden zijn met de veranderingen zullen het recht hebben de overeenkomst gratis te beëindigen. Elk gebruik van de kaart na deze datum veronderstelt de aanvaarding van de wijziging van de Voorwaarden.
Meer info

Belangrijke informatie: Dit zijn de algemene voorwaarden van de overeenkomst tussen ons, Prepaid Financial Services Ltd, Fifth Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT en u, de persoon die in de overeenkomst stapt in het kader van uw prepaid MasterCard®.

Lees deze overeenkomst a.u.b. zorgvuldig voordat u uw account activeert. De voorwaarden van de overeenkomst en kosten gelden voor alle klanten.

1. Definitions & Interpretation

"Account"

een niet-deposito prepaid elektronisch account zonder intresten verbonden dat verbonden is met een kaart en dat enkel wordt aangehouden om transacties te kunnen uitvoeren;

"Tweede kaart"

indien van toepassing elke bijkomende kaart die wordt uitgegeven aan een persoon op elk moment na de registratie van een eerste kaart;

“Anonieme kaart "          

een prepaid niet-gepersonaliseerde kaart die kan gebruikt worden met bepaalde limieten inzake opladen, transacties en terugbetaling;

"Tweede kaarthouder"

 

indien van toepassing elke bijkomende kaart die wordt uitgegeven aan een persoon op elk moment na de registratie van een eerste kaart;

"Toegestaan"   

De handeling waarbij de betaling wordt toegestaan door de kaart samen met (i) de Pincode of met (ii) de CVC-code en geldigheidsdatum of met (iii) de handtekening van de kaarthouder te gebruiken;

" Beschikbaar saldo"      

De waarde van niet-bestede fondsen die op het account opgeladen en beschikbaar voor gebruik zijn;

" Kaart "              

 • Een fysieke drager met elektronisch opgeslagen geldwaarde die een vordering vormt tegenover Prepaid Financial Services; en/of
 • een fysiek of digitaal mechanisme dat toegang verleent tot een account dat wordt uitgegeven door Prepaid Financial Services Ltd om transacties mogelijk te maken

EER

Europese Economische Ruimte met 32 lidstaten

" Klant "               

de persoon die met succes een betalingsdienst heeft aangevraagd en ten minste een kaart van ons ontvangen heeft en die de wettelijke en financieel verantwoordelijke persoon is aan wie we de betalingsdienst leveren;

“Domiciliëring”

een instructie van u aan Prepaid Financial Services om een 3e die u wilt betalen, toestemming te geven om verschillende bedragen van uw account te halen.

Het GoodPay-programma

Dit is een prepaidkaartprogramma met meerdere merken waarbij affiniteitspartners kaarten kunnen uitgeven met hun branding door PFS, waaronder de specifieke GoodPay-attributen ("goodies" genaamd"). Deze goodies maken het wezenlijke verschil van een ethische, duurzame, ecologische en sociale dienst in vergelijking met standaard prepaidkaarten.

Werkdag"        

 

 

maandag tot vrijdag, 09.00 u tot 18.00 u GMT, met uitzondering van feestdagen in het Verenigd Koninkrijk

“KYB”

“KYC”

Know Your Business wettelijke anti-witwasvereiste

Know Your Customer wettelijke anti-witwasvereiste

" Beperkingsperiode "   

betekent de periode van 6 jaar die volgt op de beëindiging van deze overeenkomst;

" Handelaar "    

een winkelier of elke andere persoon die e-money aanvaardt;

NewB

NewB is de programmabeheerder van het GoodPay prepaidkaartprogramma. NewB heeft de eigenschappen van het GoodPayprogramma bepaald. Als programmabeheerder is het de hoofdverantwoordelijk voor de marketing van het programma onder het affiniteitsmerk van NewB. Het valt onder de hoofdverantwoordelijkheid om uiteindelijk andere merken als affiniteitsmerk voor GoodPay-toepassingen te aanvaarden. Velt is een van die affiniteitsmerken.

"Betalingsdiensten"

 

 

betekent dat alle betalings- en e-moneydiensten en elke verwante dienst beschikbaar zijn voor de klant door gebruik te maken van het account en/of de kaart;

Standard Due Diligence (SDD)

kaarten die onmiddellijk worden uitgegeven zonder KYC-proces en die gebonden zijn aan lagere laad- en afhaallimieten aan bankautomaten

 

Hoofdkaart / Primaire kaart

is de eerste kaart die een klant ontvangt en waarvoor een volledig KYC-procedure met succes werd uitgevoerd.

" Systemen en schema "               

MasterCard zoals op uw kaart wordt weergegeven;

" Transactie"     

realisatie of trachten uit te voeren van: (i) een betaling, een aankoop van goederen of diensten van een handelaar waar de betaling wordt uitgevoerd (ten dele of in zijn geheel) door gebruik te maken van de betalingsdiensten, met inbegrip van betaling via internet, telefoon of e-mail.

"we", "ons" of "ons"      

Prepaid Financial Services Ltd als houder van een e-moneylicentie en uitgever van de kaarten;

"U" of "uw"

De klant en/of elke persoon die van de klant een kaart heeft ontvangen voor gebruik in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

2. Contact Us

Uw kaarten kunnen online beheerd worden op https://velt.goodpay.coop of bel naar +32 (0)2 808 31 92  om uw kaart als verloren, gestolen of beschadigd te melden of e-mail klantendienst@goodpay.coop. Hetzelfde telefoonnummer kan gebruikt worden om de helpdeskdiensten te bellen voor elk ander probleem.

Op elk moment tijdens de contractuele relatie hebt u het recht om deze algemene voorwaarden gratis op verzoek te ontvangen.

3. Uw overeenkomst met ons

 1. De uitgever van uw Velt prepaidkaart MasterCard is Prepaid Financial Services Limited. De betalingsdiensten worden ook door ons ter beschikking gesteld en we zijn een geregistreerde firma in Engeland en Wales. Ons registratienummer is 6337638. We zijn een toegelaten en gereguleerde uitgever van e-money door de Financial Conduct Authority. Geregistreerd kantoor: Fifth Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT.
 2. Details van onze licentie door de Financial Conduct Authority zijn beschikbaar in het openbare register op http://www.fsa.gov.uk/register/2EMD/2EMD_MasterRegister.html
 3. Prepaid Financial Services Ltd als de uitgever van het programma.
 4. NewB als de programmabeheerder
 5. Prepaid Financial Services Ltd heeft een licentie als voornaamste lid met het concept. MasterCard is een geregistreerd handelsmerk van MasterCard International Incorporated.
 6. Deze algemene voorwaarden bepalen de relatie tussen ons en u voor het beschikbaar stellen van betalingsdiensten door ons aan u. Deze overeenkomst bevat belangrijke waarschuwingen en informatie die u rechten en uw mogelijkheden om uw geld te recupereren kunnen aantasten. Door uw account te activeren wordt u geacht om de algemene voorwaarden die in deze overeenkomst worden uiteengezet, te hebben en aanvaard en volledig te hebben begrepen en u aanvaardt om hieraan te voldoen door uw kaart te gebruiken en/of door uw akkoord te geven.
 7. Uw kaart is geen kredietkaart en wordt niet uitgegeven door een bank. Uw saldo is altijd beschikbaar op een virtueel account. Uw fondsen overeenkomstig uw beschikbaar saldo worden bewaard onder de vorm van liquide middelen die te uwer beschikking staan en zijn geïsoleerd van andere activiteiten van de bank waar deze fondsen zich bevinden.
 8. Overeenkomstig met Europese wetgeving bevindt uw beschikbaar saldo zich verplicht bij een geautoriseerde bankinstelling.  In uw geval is dat RaboBank Nederland
 9. Uw betalingsdiensten worden niet geactiveerd tenzij we de nodige gegevens ontvangen hebben zodat we u kunnen identificeren en u kunt voldoen aan alle toepasselijke KYC- en anti-witwasvereisten. We slaan deze gegevens en documenten op in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten.
 10. Verwijzing naar een munteenheid (bv. euro € of pond £) betekent dat bedrag of het equivalent in de plaatselijke munteenheid die op uw kaart is ingesteld.
 11. Het beschikbare saldo op uw kaart en/of account brengt geen intrest op.
 12. De betalingsdiensten zijn prepaid betalingsdiensten en zijn geen krediet of bankproduct.  U moet er daarom voor zorgen dat u voldoende beschikbaar saldo hebt voor uw betalingstransacties.  (Het beschikbare saldo moet ook volstaan om de btw en andere belastingen, kosten en vergoedingen die van toepassing zijn te betalen). Als er om eender welke reden een transactie wordt uitgevoerd waarvan het bedrag het beschikbare saldo overschrijdt, moet u ons dit surplus onmiddellijk terugbetalen en hebben we het recht om elke bestaande of volgende transactie te annuleren.
 13. Alle betalingen die uitgevoerd worden met uw Velt GoodPay prepaid kaart waaronder aankoop van goederen, diensten of om deze te garanderen worden behandeld en uitgevoerd volgens de geldende bepalingen van resp. PFS, de regels van het VK, de regels van MasterCard en industriestandaards.
 14. Deze overeenkomst geeft u geen enkele recht tegenover een systeem, zijn leden of eender welke derde partij.
 15. Enkel personen die ouder zijn dan 18 jaar, kunnen zich voor de betalingsdiensten registreren. Voor personen onder 18 jaar maar die ten minste 13 jaar zijn, zijn er enkel tweede kaarten toegestaan onder de eerste kaart van (een van) hun wettelijke vertegenwoordiger(s).
 16. Alle kaarten die aan u worden uitgegeven, blijven eigendom van Prepaid Financial Services
 17. Onze overeenkomst met u is gebaseerd op due diligence-gegevens en documenten die u bij ons ingediend hebt bij de aanvraag van een prepaidkaart. Hieronder vallen gegevens over uzelf die u ons verstrekt hebt en indien van toepassing uw handtekening bij afgifte van de verklaring.  U bent als kaarthouder verantwoordelijk voor de gegevens die door ons over u worden bewaard. U moet ervoor zorgen dat de gegevens die we over u bewaren, correct zijn en u blijft aansprakelijk voor elke valse verklaring die u bij ons hebt afgelegd.
 18. We hebben het recht om naar goeddunken levering of activatie van de kaart te weigeren.

4. Limieten van de dienst

 1. Transacties kunnen beperkt zijn per kaarttype, individueel gebruikerspatroon en betalingsrisicoprofielen. Omwille van anti-witwas- en anti-frauderedenen behouden we ons het recht voor om bepaalde betalingsbeperkingen (waaronder de gepubliceerde of hierin vervat) zonder melding en in de noodzakelijke omvang te wijzigen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
 2. Standaard due diligence-kaarten zijn mogelijk beperkt tot binnenlandse bankautomaten met verlaagde jaarlijkse laadlimieten en beperkte jaarlijkse afhaallimieten.  Deze limieten hangen af het concept en wettelijke vereisten.

5. Gebruik van de diensten

 1. U kunt de betalingsdiensten gebruiken tot het bedrag van het beschikbare saldo voor transacties bij handelaars van het relevante systeem. Als uw beschikbaar saldo ontoereikend is om de transactie te betalen, staan sommige handelaars niet toe dat u uw kaart of account combineert met andere betalingsmethodes.
 2. De waarde van elke transactie en het bedrag van vergoedingen of kosten die u dient te betalen door deze overeenkomst, wordt van uw beschikbare saldo afgetrokken.
 3. Zodra een transactie is goedgekeurd, kan ze niet geannuleerd worden. Binnen de EER verzekeren we de overdracht van de betaling naar de leverancier van de betalingsdienst van de handelaar binnen drie werkdagen, vanaf en met inbegrip van 1 januari 2012 verzekeren we de overdracht van de betaling binnen een werkdag. Als de leverancier van de betalingsdienst van de handelaar zich buiten de EER bevindt, voeren we de betaling zo snel mogelijk uit.
 4. Om u en ons tegen fraude te beschermen, gaan handelaars mogelijk op zoek naar elektronische autorisatie alvorens de transactie wordt uitgevoerd. Indien een handelaar geen elektronische autorisatie kan krijgen, is hij/zij mogelijk niet in staat om uw transactie toe te staan.
 5. We kunnen elk gebruik van de betalingsdiensten weigeren die deze algemene voorwaarden kunnen schenden of als we redelijke vermoedens hebben dat u of een derde partij fraude heeft gepleegd of van plan bent fraude te plegen of als de betalingsdiensten op eender andere illegale of niet-toegestane wijze gebruikt worden.
 6. Mogelijk wordt het gebruik of de toegang tot de betalingsdiensten af en toe onderbroken, bv. als we onderhoud moeten uitvoeren aan onze concepten. Neem a.u.b. contact op met de customer service van GoodPay via onze website om ons op de hoogte te brengen van problemen die u bij het gebruik van uw kaart of account ondervindt en we zullen trachten om elk probleem op te lossen.
 7. Indien nodig kan de hoofdkaarthouder tot 3 bijkomende kaarten aanvragen voor gebruik door tweede kaarthouders. Tweede kaarthouders voor wie u wettelijk verantwoordelijk bent moeten ten minste 13 jaar of ouder zijn. Voorwaarde voor elke registratie van een tweede kaart is dat u, als klant, erkent dat we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van een tweede kaart door een tweede kaarthouder. Na succesvolle registratie sturen we de tweede kaarthouder een kaart waarvoor we u de vergoeding(en) aanrekenen volgens de vergoedingstabellen. Bij ontvangst van de tweede kaart geeft u de tweede kaarthouder de bevoegdheid om de kaart te gebruiken op voorwaarde dat:
  1. u hen een kopie van deze algemene voorwaarden geeft (waardoor het gebruik door u beiden bepaald wordt);
  2. de tweede kaart enkel door deze tweede kaarthouder gebruikt wordt;
  3. u de eerste kaart behoudt.
  4. u de tweede kaarthouder op de hoogte brengt dat u de eerste kaart hebt. De tweede kaarthouder ook toegang heeft om alle transacties met de tweede kaart te zien.
  5. de bijkomende gegevens en documenten verzamelt die we nodig hebben om te voldoen aan alle toepasselijke KYC- en anti-witwasvereisten.
 8. U (de klant) blijft verantwoordelijke voor het gebruik van de betalingsdiensten en voor alle vergoedingen en kosten die van toepassing zijn op of door de tweede kaarthouder(s) veroorzaakt worden en u wordt verder beschouwd als de houder van alle fondsen die reeds op de tweede kaart geladen zijn of er vervolgens worden opgeladen. Het gebruik van een tweede kaart waarvoor een tweede kaarthouder geregistreerd is, wordt beschouwd als bevestiging dat u de tweede kaarthouder de algemene voorwaarde hebt gegeven. Door gebruik te maken van uw kaart aanvaardt u de algemene voorwaarden voor uw kaart. Om die reden aanvaardt u dat de volgende activiteiten niet mogelijk of toegestaan zijn:
  1. De kaart opladen door gebruik te maken van een kredietkaart;
  2. De kaart opladen met cash via een bankautomaat;
  3. De kaart opladen met cash aan het loket van uw bank of eender welke bank of Rabobank of een gelijkaardige instelling ergens ter wereld;
  4. De kaart opladen door domiciliëring van lonen; De vergoedingen- en limietentabel geldt voor opladen, geldafhalingen en aankopen.
  5. Er wordt geen intrest betaald op het saldo van uw kaart.

6. Domiciliëringen

 1. Indien van toepassing kunt u bedrijven instructies geven om domiciliëringen van uw account te creëren. U bent ervoor verantwoordelijk dat de correcte gegevens verstrekt worden zodat de domiciliëring voor u gecreëerd kan worden. U moet te allen tijde verzekeren dat er voldoende saldo op uw account stat zodat de fondsen op uw account gedebiteerd kunnen worden. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de algemene voorwaarden die u ontvangen hebt van de verstrekker van de domiciliëring. PFS en Velt prepaid Mastercard behoudt/behouden zich het recht voor om alle domiciliëringsinstructie(s) die u hebt aangevraagd, te weigeren of te beëindigen.  
 2. U aanvaardt de verantwoordelijkheid om domiciliëringen op uw account rechtstreeks met de verstrekker te annuleren. PFS en NewB en Velt zijn niet in staat om dit in uw naam te doen en kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eender welk verlies als gevolg van niet-uitgevoerde of late annulatie.

7. Voorwaarde voor gebruik bij bepaalde handelaars

 1. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij of handelaars vereisen dat u een beschikbaar saldo hebt dat hoger is dan het bedrag van de transactie. In restaurants bv. is het mogelijk vereist dat u 15% meer dan de waarde van de rekening op uw kaart hebt staan voor de fooi of servicekosten die door het restaurant of door u worden toegevoegd.
 2. In sommige gevallen kunnen handelaars vereisen dat uw beschikbare saldo het bedrag van de transactie dekt en uw beschikbare saldo voor dat bedrag blokkeren, een voorbeeld hiervan zijn huurauto's. Als een handelaar beslag legt op uw account, hebt u geen toegang tot deze fondsen tot de transactie is uitgevoerd of door de handelaar wordt vrijgegeven. Dit kan tot 30 dagen duren.
 3. Als u uw kaart in een tankstation gebruikt, dit valt onder de goedkeuring van de handelaar, is het mogelijk dat er beslag gelegd wordt op uw kaart voor een vooraf bepaald bedrag in de relevante munteenheid. Als u niet het volledige bedrag gebruikt of niet voldoende fondsen hebt, is het mogelijk dat het geblokkeerde bedrag tot 30 dagen wordt vastgehouden voor het opnieuw beschikbaar wordt voor u.
 4. Sommige handelaars aanvaarden betaling met onze betalingsdiensten mogelijk niet. Het is uw verantwoordelijk om het beleid hieromtrent bij elke handelaar te controleren. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als een handelaar weigert om een betaling met onze betalingsdiensten te aanvaarden.
 5. Het gebruik van de kaart is niet toegestaan voor betalingen van diensten of betalingen van aankopen die niet online verwerkt worden, dit betekent
  1. door elektronische identificatie,
  2. door onmiddellijke raadpleging van het beschikbare saldo op uw kaart,
  3. door elektronisch en onmiddellijke registratie van de transactie.
  Dit kan het geval zijn bij sommige uitgangsstations van tolwegen.
 6. We staan het gebruik van de kaart enkel toe voor handelaars die gebruik maken van elektronische terminals voor autorisatie en voor handelaars die transacties via chip en pincode of magnetische strook kunnen verwerken.

8. Uw account beheren & beschermen

 1. U bent verantwoordelijk voor uw kaart, elke gebruikersnaam, Pincode en gebruikerswachtwoorden.  Deel uw kaart of gebruikersgegevens met niemand
 2. U moet uw account, pincode, gebruikersnaam en gebruikerswachtwoord veilig en apart van uw kaart of eender welk afschrift van uw kaartnummer bewaren en het aan niemand meedelen. Dit omvat:
  1. uw Pincode van buiten leren zodra u ze ontvangt en de brief of andere toegestane communicatie waarmee u ze ontvangen hebt, vernietigen;
  2. uw Pincode nooit op uw kaart schrijven of op iets anders dat u gewoonlijk bij uw kaart bewaard;
  3. uw Pincode te allen tijde geheimhouden en uw Pincode niet gebruiken als iemand u in de gaten houdt;
  4. uw Pincode aan niemand meedelen.
 3. De gebruiker van de kaart(en) moet de signeerstrook van elke gepersonaliseerd kaart onmiddellijk na ontvangst tekenen.
 4. Als u uw Pincode vergeten bent, neem dan contact op met de servicedesk van de customer service van GoodPay op +32 (0)2 808 31 92  voor instructies om uw Pincode terug te krijgen.
 5. De betalingsdiensten mogen enkel gebruikt worden door de kaarthouder aan die de kaart werd uitgereikt.
 6. U mag de kaart aan niemand anders geven of iemand anders toestemming geven om de betalingsdiensten te gebruiken. U moet de kaart op een veilige plaats bewaren.
 7. Schending van clausule 8.2 kan als grove nalatigheid beschouwd worden en kan uw mogelijkheid om verliezen te claimen aantasten als we kunnen aantonen dat u de gegevens met opzet niet veilig hebt bewaard of als u frauduleus, met vertraging of grove nalatigheid gehandeld hebt.   In alle andere omstandigheden bent u maximaal aansprakelijk zoals beschreven in clausule 14.
 8. Als u denkt dat iemand anders uw wachtwoord of de veiligheidsgegevens van uw kaart kent, moet u onmiddellijk met ons contact opnemen. Indien u niet doet, kunt u aansprakelijk zijn voor verliezen die u lijdt.
 9. Zodra u kaart verlopen is of ze gevonden wordt nadat u ze als verloren, gestolen of beschadigd hebt gemeld, aanvaardt u om uw kaart te vernietigen door ze in twee te knippen door de magnetische strip en de chip.

9. Identiteitsverificatie

 1. Als u in een transactie via het internet stapt, vereisen sommige websites dat u uw naam en adres ingeeft. In deze gevallen moet u het meest recente adres als accountadres opgeven dat bij ons door de klant geregistreerd werd.  Het accountadres is ook het adres waar we alle correspondentie naar sturen.
 2. De klant moet ons binnen 7 dagen op de hoogte brengen van eender welke wijziging in het accountadres of andere contactgegevens. U kunt ons op de hoogte brengen door contact op te nemen met de customer service desk van GoodPay. Deze kan vragen om deze melding schriftelijk te bevestigen. U ben aansprakelijk voor elk verlies dat u rechtstreeks lijdt doordat u ons niet op de hoogte hebt gebracht als gevolg van vertraging, uw grove nalatigheid of fraude. We moet uw nieuwe accountadres verifiëren en zullen u om de relevante bewijzen vragen.
 3. We behouden ons het recht voor om bijkomende informatie over u als klant en eender welke kaarthouder waarvoor u verantwoordelijk bent, te vragen.  Dit omvat maar is niet beperkt tot identiteitsbewijs, adresbewijs en fondsenbron.
 4. We behouden ons het recht voor om ons te allen tijde te verzekeren van uw identiteit en thuisadres (bijvoorbeeld door relevante, originele documenten te vragen) met inbegrip van fraude- en/of witwasbestrijding.  Bovendien geeft u ons de toestemming om bij uw aanvraag of op eender welk moment in de toekomst elektronische identiteitsverificaties rechtstreeks of via relevante derde partijen uit te voeren in verband met uw account.
 5. De kaarten worden uitgegeven in overeenstemming met regelgevende limieten en voorwaarden. De volledige kaartlimieiten en het gebruik van de kaart is te vinden op onze website.

10. Diensten annuleren

 1. Als u de klant bent en de betalingsdiensten op elk moment wilt annuleren, moet u online annulatie aanvragen door ons op de hoogte te brengen dat u wenst te annuleren en terugbetaling te vragen van uw ongebruikte fondsen door een e-mail te sturen zoals beschreven in hoofdstuk 2. U moet ons een e-mail sturen van het e-mailadres dat u bij de registratie van uw account hebt opgegeven. Onze GoodPay customer service schort vervolgens het verdere gebruik van uw betalingsdiensten op.
 2. Zodra we alle nodige gegevens van u ontvangen hebben (waaronder KYC) en alle transacties en toepasselijke vergoedingen en kosten verwerkt zijn, betalen we de klant het beschikbare saldo terug met aftrek van de vergoedingen en kosten die aan ons verschuldigd zijn op voorwaarde dat:
  1. u niet frauduleus of met grove nalatigheid of op een dergelijke manier die redelijke vermoedens wekt over fraude of grove nalatigheid gehandeld hebt; en
  2. we niet verplicht zijn om uw beschikbare saldo in te houden door de wet, op vraag van de politie, een rechtbank of eender welke regelgevende autoriteit.
 3. Zodra de betalingsdiensten geannuleerd zijn, valt het onder uw verantwoordelijkheid om uw kaart(en) te vernietigen.
 4. Indien na terugbetaling van uw beschikbare saldo blijkt dat er nog andere transactie zijn uitgevoerd of wijzigingen of vergoedingen zijn ontstaan bij het gebruik van de kaart(en) of we een annulatie van een vroegere fondsentransactie ontvangen, brengen we u op de hoogte van het bedrag en moet u ons dit bedrag onmiddellijk op verzoek als schuld terugbetalen.

11. Recht op annulatie ("bedenktijd")

U hebt het recht om zich uit deze overeenkomst terug te trekken op de volgende voorwaarden:

 1. Als u de betalingsdiensten hebt aangekocht via postorder, internet, fax, digitaal of via e-mail, heb u 14 dagen "bedenktijd" vanaf de dag dat uw account geregistreerd werd om u uit deze overeenkomst terug te trekken en de betalingsdiensten te annuleren zonder boete maar met aftrek van alle redelijke kosten die wij hebben opgelopen door het uitvoeren van eender welk deel van de dienst voor u annuleerde. U moet binnen 14 dagen met ons contact opnemen en ons op de hoogte brengen dat u zich wenst terug te trekken uit deze overeenkomst en u mag de betalingsdiensten niet gebruiken. We zullen vervolgens de betalingsdiensten annuleren en het bedrag van het beschikbare saldo terugbetaling op de rekening van de klant. We behouden ons echter het recht voor om het beschikbare saldo tot 30 werkdagen vanaf ontvangst van uw instructies te behouden alvorens het saldo terug te betalen om ervoor te zorgen dat alle details van alle transacties ontvangen werden.
 2. Na de bedenktijd kunt u de betalingsdiensten enkel annuleren zoals beschreven in clausule 10 hierboven.

12. Geldigheid & terugbetaling

 1. Er is een uiterste geldigheidsdatum op uw kaart geprint. De fondsen op uw account zijn niet langer bruikbaar na verloop van de geldigheidsdatum van de meest recente kaart die onder het account werd uitgegeven ("geldigheidsdatum").
 2. De betalingsdiensten en deze overeenkomst worden beëindigd op de uiterste geldigheidsdatum tenzij u een vervangkaart aanvraagt of uitgereikt krijgt voor de geldigheidsdatum in overeenstemming met clausule 12.4 of tenzij we daarentegen beslissen om de betalingsdiensten aan u voort te zetten na de geldigheidsdatum.
 3. U mag uw kaart niet gebruiken na de vervaldatum.
 4. Als een kaart niet meer geldig is voor uw beschikbare saldo uitgeput is, kunt u contact opnemen met de customer service desk van GoodPay om een vervangkaart aan te vragen op voorwaarde dat u dat 14 dagen voor de uiterste geldigheidsdatum doet en een vergoeding betaalt (waar dit gepreciseerd is).
 5. Ondanks de geldigheidsdatum zijn uw fondsen beschikbaar voor terugbetaling door met ons contact op te nemen op eender welk moment voor het einde van de beperkingsperiode van 6 jaar. Na de beperkingsperiode van 6 jaar kunnen uw fondsen niet langer aan u terugbetaald worden.
 6. Op voorwaarde dat u de terugbetaling binnen 12 maanden na verloop van de geldigheidsdatum aanvraagt, hoeft u geen vergoeding voor late terugbetaling te betalen. Als u de aanvraag tot terugbetaling meer dan 12 maanden na verloop van de geldigheidsdatum aanvraagt en voor het contract beëindigd wordt, wordt er mogelijk een vergoeding voor het afsluiten van het account aangerekend (waar dit gepreciseerd is).
 7. We behouden ons het recht voor om u vervanging uit te reiken voor een ongeldige kaart als u dat niet hebt aangevraagd. Als u geen vervangkaart hebt aangevraagd, wordt u geen vergoeding voor vervanging van de kaart aangerekend.
 8. We hebben het absolute recht om bedragen op het/de kaartaccount(s) te compenseren, transfereren of te gebruiken om te voldoen aan alle aansprakelijkheden en vergoedingen die u ons verschuldigd bent en die niet werden betaald of voldaan op de vervaldag.

13. Beëindiging of opschorting van uw account

 1. We kunnen het gebruik van uw betalingsdiensten beëindigen met voorafgaand bericht van ten minste 2 maanden.
 2. Uw gebruik van de betalingsdiensten wordt beëindigd na de uiterste geldigheidsdatum in overeenstemming met clausule 12.2
 3. We kunnen uw gebruik van de betalingsdiensten zonder voorafgaand bericht op elk moment beëindigen of opschorten voor zolang dit redelijk vereist is.
  1. indien er een fout of storing in het gegevensverwerkingsysteem is;
  2. als we redelijke vermoedens hebben dat u de betalingsdiensten in overtreding met deze overeenkomst hebt gebruikt, van plan bent dit te doen of toestaat dit te doen of een ze gebruikt om een misdaad te begaan;
  3. als het beschikbare saldo gevaar op fraude of misbruik loopt;
  4. als we vermoeden dat u foutieve of misleidende gegevens hebt verstrekt waaronder maar niet beperkt tot foutieve of gemanipuleerde documenten of frauduleuze handtekeningen en applicaties.
  5. Op bevel of aanraden van de politie of een relevante overheids- of regelgevende instantie.
 4. Als er transacties blijken te zijn uitgevoerd met uw kaart nadat er door ons eender welke actie onder clausule 13.1 ondernomen is, moet de klant ons het bedrag onmiddellijk terugbetalen.

14. Verlies of diefstal van uw kaart

 1. U bent ervoor verantwoordelijk om uw fondsen te beschermen alsof het cash geld is.
 2. U moet uw fondsen beschermen zoals cash in uw portefeuille en er op passende wijze op toezien. Als u uw kaart verliest of als ze gestolen wordt, kunt u uw fondsen mogelijk niet op uw account mogelijk niet recupereren net zoals u geen cash geld kunt recupereren als u het verliest of als het gestolen wordt.
 3. Als u uw kaart verliest of als ze gestolen wordt of als u denkt dat iemand uw betalingsdiensten gebruikt zonder uw toestemming of als uw kaart beschadigd is of niet goed werkt:
  1. u moet zo snel mogelijk met ons contact opnemen en ons een account- of kaartnummer meedelen en ofwel uw gebruikersnaam en wachtwoord of enkele voor ons aanvaardbare identificerende gegevens zodat we zeker zijn dat we met u spreken; en
  2. op voorwaarde dat we toestemming hebben van de klant om het account af te sluiten, reiken we een vervangkaart uit aan de kaarthouder met een overeenkomstig nieuw account waarop een equivalent bedrag met uw laatste saldo werd opgeladen.
 4. U bent aansprakelijk voor de eerste 75€ maximaal, voor verliezen door eender welke niet toegestane transactie door u die plaatsvond voor u ons op de hoogte hebt gebracht van het verlies of de diefstal. Als uit onze onderzoeken blijkt dat een betwiste transactie door u werd toegestaan, of u frauduleus of met grove nalatigheid hebt gehandeld (bv. door uw prepaidkaart of Pincode niet veilig te bewaren), kunnen we terugbetaling ongedaan maken en bent u mogelijk aansprakelijk voor eender welk verlies dat we lijden door het gebruik van de prepaidkaart. U wordt niet aansprakelijk gesteld voor eender welk verlies zodra u ons op de hoogte hebt gebracht ven het verlies of de diefstal tenzij we redelijk bepalen dat u overeenkomstig clausule 16.1.ii.f.2 gehandeld hebt - in dat geval bent u aansprakelijk voor alle verliezen.
 5. Zodra we op de hoogte gebracht zijn van verlies of diefstal, schorten we de betalingsdiensten zo snel mogelijk op om verdere verliezen te beperken. We kunnen enkel stappen ondernemen om niet-toegestaan gebruik van de betalingsdiensten te voorkomen als u ons een kaartnummer en gebruikersnaam kunt geven of als u voldoende details kunt geven om uzelf en het relevante account te identificeren.
 6. Vervangkaarten worden per post verstuurd naar het meest recente adres dat door de kaarthouder geregistreerd werd. Als u niet het juiste adres opgeeft, moet u een vergoeding voor het vervangen van de kaart betalen.
 7. Als u vervolgens een kaart die u als verloren, gestolen of beschadigd hebt gemeld, terugvindt of recupereert, moet u deze onmiddellijk vernietigen door ze in twee te knippen door de magnetische strook en chip.
 8. U gaat akkoord om ons, onze agenten, regelgevende instanties en de politie te helpen als u kaart verloren of gestolen is of als we vermoeden dat de betalingsdiensten misbruikt worden.

15. Onze aansprakelijkheid

 1. Afhankelijk van clausule 14.1;
  1. geen enkele partij is aansprakelijk tegenover de andere voor indirect(e) of gevolgverlies of -schade (waaronder zonder beperking omzet-, winst of inkomstenverlies) veroorzaakt in verband met deze overeenkomst door het contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van statutaire plichten of op een andere wijze;
  2. We zijn niet aansprakelijk:
   1. als u niet in staat bent om de betalingsdiensten te gebruiken om eender welke reden zoals beschreven in clausules 4 en 10;
   2. voor eender welke fout of storing buiten onze redelijke controle in verband met het gebruik van de betalingsdiensten waaronder maar niet beperkt tot te weinig beschikbaar saldo of een fout of storing in het gegevensverwerkingsysteem.
   3. als een handelaar weigert om een transactie te aanvaarden of een reservatie of geblokkeerd bedrag niet annuleert;
   4. voor de goederen of diensten die met uw kaart aangekocht worden;
   5. voor eender welk verlies, fraude of diefstal die meer dan 8 weken na de gebeurtenis gemeld wordt;
   6. indien u gehandeld hebt met:
    1. onnodige vertraging
    2. frauduleus of
    3. met grove nalatigheid. (met inbegrip van verliezen die ontstaan doordat u ons niet op de hoogte houdt van uw correcte, persoonlijke gegevens)
 2. In de mate dit is toegestaan door relevante wetgeving en afhankelijk van clausule 14.4 is onze totale aansprakelijkheid onder of door dit contract als volgt beperkt:
  1. indien uw kaart niet meer werkt door ons toedoen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de kaart of, volgens uw keuze, terugbetaling van het beschikbare saldo aan u;
  2. indien bedragen op niet-correcte wijze door ons toedoen van uw beschikbare saldo worden afgetrokken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het betalen van een equivalent bedrag aan u; en
  3. in alle andere omstandigheden door ons toedoen is de aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van het bedrag van het actieve saldo.
 3. Niets in deze overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van de partijen uit of beperkt ze in verband met dood of persoonlijke verwonding als gevolg van de nalatigheid of frauduleuze, onjuiste voorstelling van deze partij.
 4. Geen enkele partij is aansprakelijk voor of wordt niet beschouwd in overtreding met de deze overeenkomst te zijn bij vertraging of niet-prestatie zoals voorgeschreven door deze overeenkomst als gevolg van eender welke oorzaak of omstandigheden die buiten de redelijke controle van de partij ligt en die de partij niet op een redelijke manier kan oplossen.

16. Terugbetalingen voor transacties

 1. Een transactie wordt als niet-toegestaan beschouwd als u geen toestemming hebt gegeven om de transactie uit te voeren. Als u denkt dat een transactie zonder uw toestemming werd uitgevoerd, moet u overeenkomstig clausule 2 contact met ons opnemen.
 2. Een vordering tot terugbetaling van een niet-toegestane transactie moet binnen 8 weken na de datum waarop de fondsen van uw beschikbare saldo werden afgetrokken, ingediend worden. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw vordering tot terugbetaling betalen we u het volledige bedrag van de transactie terug of sturen we u een rechtvaardiging waarom we de terugbetaling weigeren.
 3. Als u niet tevreden bent met de rechtvaardiging voor de weigering van terugbetaling of met de uitkomst van uw vordering tot terugbetaling, kunt u een klacht bij ons indienen of contact opnemen met de klachteninstantie zoals beschreven in clausule 16.
 4. Indien aanvragen, transacties, betwiste transacties, bemiddeling of ongedaan gemaakte transacties kosten voor derde partijen inhouden, blijft u aansprakelijk voor deze kosten en worden ze van uw account afgetrokken of u aangerekend.

17. Betalingsgeschillen

 1. We mikken erop om onze klanten eenvoudige toegang te verlenen tot het customer serviceteam van GoodPay dat klachten ontvangt, onderzoekt en beantwoordt.
 2. We nemen klachten heel serieus en schatten de kans die ze bieden om onze manier van werken te evalueren en ons te helpen om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten naar waarde. Ons hoofddoel is om alle klachten die u hebt, zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen en als gevolg hiervan hebben de te ondernemen stappen hieronder uitgewerkt.
 3. In eerste instantie communiceert u met ons GoodPay customer service team. We verwachten van ons GoodPay customer service team dat het binnen 5 werkdagen na uw klacht op uw klacht antwoordt.  U kunt contact opnemen met ons GoodPay customer service team door gebruik te maken van de gegevens in clausule 2.  E-mailadres en telefoonnummer opnieuw invoegen.
 4. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u van ons GoodPay customer service team hebt ontvangen, neem dan a.u.b. rechtstreeks schriftelijk contact op met de klachtenverantwoordelijke van Prepaid Financial Services Ltd, Fifth Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT via e-mail op complaints@prepaidfinancialservices.com.
 5. Als de klachtverantwoordelijk niet onmiddellijk op uw klacht kan antwoorden, ontvangt u een bevestiging dat uw klacht ontvangen werd en wordt er een formeel onderzoek ingeleid. Er wordt vooropgesteld dat u een formeel antwoord over de bevindingen ontvangt binnen vier weken.
 6. Als de klachtverantwoordelijke van Prepaid Financial Services Ltd uw klacht niet kan oplossen en naar een hogere instantie wil stappen met uw klacht, neem dan contact op met de Financial Ombudsman Service op South Key Plaza, 183 Marsh Wall, Londen, E14 9SR. Details van de dienst die de Financial Ombudsman Service aanbiedt, zijn te vinden op  www.financialombudsman.org.uk
 7. U moet ons onmiddellijk alle ontvangstbewijzen en gegevens verstrekken die relevant zijn voor uw klacht.
 8. Als ons onderzoek aantoont dat we op foutieve wijze geld van uw beschikbare saldo hebben afgetrokken, betalen we u het bedrag terug. Als we vervolgens vaststellen dat het terugbetaalde bedrag correct werd afgetrokken, kunnen we het van uw beschikbare saldo aftrekken en uw een onderzoeksvergoeding aanrekenen. Als u niet voldoende beschikbaar saldo hebt, moet u ons het bedrag onmiddellijk op verzoek terugbetalen.
 9. In verband met eender welk geschil tussen de kaarthouder en een handelaar, op voorwaarde dat u ons kunt aantonen dat u reeds inspanningen geleverd hebt om het geschikt met de relevante handelaar op te lossen, zullen we proberen om u bij te staan voor zover die redelijkerwijze uitvoerbaar is. We kunnen u een vergoeding voor de terugvordering van de verwerkingskosten aanrekenen zoals beschreven in de vergoedingen & limietentabel voor eender welke bijstand die we leveren bij eender welk geschil.
 10. Als er een onoplosbaar geschil is met een handelaar in omstandigheden waar de kaart werd gebruikt voor een transactie die u hebt uitgevoerd, kunt u aansprakelijk gehouden worden voor de transactie en moet u dit rechtstreeks met de relevante handelaar oplossen.
 11.  Er zijn geen verzekeringen van 3e partijen voor de kaart die zaken dekken die we niet kunnen of hoeven op te lossen als gevolg van deze regels en principes.  Dit tast echter niet uw vorderingen voor terugbetaling zoals bepaald in de tabel of uw consumentenrechten aan.

18. Lokale klacht- en geschildiensten

 1. We doen al het mogelijke om onze klanten op de eerste plaats te zetten. Naast de klachtendienst van de uitgever van de kaart kunt u ook klacht indien bij het lokale klachtenteam in België
 2. U kunt contact met ons opnemen op Velt  Uitbreidingstraat 392C, 2600 Berchem
 3. Als alternatief kunt u ook contact opnemen met de ombudsman in België bij de Bemiddelingsdienst voor banken, kredieten en beleggingen in België op het volgende adres: Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, Telefoon  00 32 2 545 77 70 Fax 00 32 2 545 77 79 E-mail Ombudsman@Ombudsfin.be Website http://www.ombudsfin.be
 4. Voor eender welke commerciële handeling waar u niet tevreden mee bent, kunt u contact opnemen met de FOD Economie, Middenstand en Energie op het volgende adres: City-Atrium C,  Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, Telefoon 0800 120 33 Fax 0800 120 57 E-mail info.eco@economie.fgov.be Website http://www.economie.fgov.be/nl/.

19. Persoonlijke gegevens

 1. We zijn de gegevensbeheerder voor uw persoonlijke gegevens en verwerken persoonlijke gegeven die ons worden verstrekt in verband met uw account om uw account te beheren en u diensten aan te bieden in verband met het account en deze overeenkomst. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor marketingdoeleinden en marktonderzoek gebruiken. Dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en ons privacybeleid.
 2. We kunnen uw persoonlijke gegevens bij andere organisaties controleren en meer gegevens over u verzamelen om uw identiteit te verifiëren en te voldoen aan de toepasselijke witwas- en overheidsregelgeving. Een verslag van onze inlichtingen wordt bij uw dossier gevoegd. In overeenstemming met ons privacybeleid en geldende wetgeving kunnen we persoonlijke gegevens die u verstrekt hebt ter beschikking stellen aan bepaalde derde partijen (waaronder gegevensverwerkers) om aan onze verplichtingen te voldoen en onze rechten in deze overeenkomst uit te oefenen met inbegrip van derde partijen buiten de Europese Unie waar er andere gegevensbeschermingsnormen van toepassing kunnen zijn.   We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven zoals vereist door de wet of eender welke bevoegde instantie.
 3. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden erkent en aanvaardt u dat we uw persoonlijke gegevens op deze manier verwerken.
 4. U hebt het recht om bepaalde informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die we over u bezitten en om deze gegevens te verbeteren waar deze onnauwkeurig of onvolledig zijn.
 5. U hebt ook ons privacybeleiddocument gezien en erkent en aanvaardt de bepalingen hiervan (zoals gewijzigd van tijd tot tijd).
 6. Als u hebt gekozen om marketing via e-mail en sms te ontvangen, kunnen we uw gegevens met Velt delen zodat ze u rechtstreeks per telefoon of e-mail kunnen contacteren over hun producten en diensten. Als u hebt gekozen voor bijkomende diensten in combinatie met de kaart, kunnen we uw gegevens delen met de partners die deze diensten leveren zodat zij deze diensten aan u kunnen leveren.

20. Wijzigingen aan de algemene voorwaarden

We kunnen deze algemene voorwaarden updaten of wijzigen (met inbegrip van onze vergoedingen- & limietentabel). Een bericht over wijziging wordt ten minste 2 maanden op voorhand op de website geplaatst of via bericht per e-mail of via een mobiele drager verstuurd. Indien u de betalingsdiensten na afloop van de periode van 2 maanden blijft gebruiken, erkent u dat u aangeeft dat u gebonden bent aan de geüpdatete of gewijzigde algemene voorwaarden. Als u hieraan niet gebonden wenst te zijn, moet u het gebruik van de betalingsdiensten onmiddellijk stopzetten in overeenstemming met ons annulatiebeleid (zie clausule 10).

21. Varia

We kunnen onze rechten, belangen of verplichtingen in deze overeenkomst toekennen aan eender welke derde partij (met inbegrip van fusie, consolidatie of acquisitie van alle of bijna alle activiteiten en activa in verband met deze overeenkomst) indien we dit 2 maanden op voorhand schriftelijk melden. Dit heeft geen ongunstige gevolgen voor uw rechten en verplichtingen in deze overeenkomst.

 1. Het is niet onze bedoeling dat een persoon die geen deel uitmaakt van deze overeenkomst, eender welke voorwaarde hiervan kan opleggen met uitzondering dat concepten en aanverwanten rechten kunnen opleveren die worden toegestaan door deze overeenkomst.
 2. Eender welke verklaring van afstand of toegeving die we toestaan, tast uw strikte rechten en verplichtingen in deze overeenkomst niet aan.
 3. De klant aanvaardt dat hij de betalingsdiensten niet op een illegale manier en/of voor illegale doeleinden gebruikt en u aanvaardt om ons een schadeloosstelling te betalen voor eender welke vordering of vervolging door een dergelijk illegaal gebruik van de betalingsdiensten.
 4. Deze overeenkomst en de documenten waarnaar erin verwezen wordt, vormen de volledige overeenkomst en verstandhouding tussen de partijen en vervangen elke vorige overeenkomst tussen de partijen in verband met het onderwerp van deze overeenkomst.

22. Fondsenbescherming

Uw fondsen worden beschermd door de wet. Als Prepaid Financial Services insolvent verklaard wordt, zijn uw e-moneyfondsen beschermd tegen vorderingen van eender welke andere schuldeiser.

23. Regelgeving & wet

 1. De betalingsdiensten, kaart en het account zijn betalingsproducten en geen deposito-, krediet- of bankproducten en worden als zodanig niet gedekt door het Financial Services Compensation Scheme.
 2. Voor zover de wet dit toelaat en zonder aantasting van uw wettelijke rechten als consument gelden voor deze overeenkomst en voor elk geschil of elke vordering als gevolg ervan of in verband hiermee of met het onderwerp of vorming hiervan (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen) uitsluitend de wetten van Engeland & Wales en wordt het in overeenstemming hiermee opgevat en de rechtbanken van Engeland & Wales hebben exclusieve bevoegdheid in verband hiermee.

24. Tarieven en limieten

 

De Velt Kaart

De Startkaart

Geldigheid

5 jaar

5 jaar

Aankoopprijs eerste kaart (voor leden)

€ 0

€ 0

Vervangkaart (bij verlies of diefstal)

€ 12,00

€ 12,00

Bijkomende kaart

€ 12,00

NVT

Vervangkaart bij vervaldag kaart

€ 0

€ 0

Upgrade van de kaart (van startkaart naar Velt kaart)

€ 0

€ 0,00

Beheerskosten

 

 

Activatiekost

€ 0,00

€ 0,00

Maandelijkse kost

€ 0,00 (2)

€ 1,00

Maandelijkse kost van een niet-actieve kaart (vanaf 3 maanden onvoldoende gebruik van de kaart i.e. minder dan 1 betaling per maand)

€ 1,00

€ 0,00

Jaarlijkse kost (vanaf het 2de jaar) (voor leden)

€0,00

€0,00

PIN code heropvragen (digitaal)

€ 1,50

€ 1,50

Afsluiten Velt kaart (3)

€ 5,00

€ 5,00

Kost verwerking Chargeback

€ 15,00 (1)

€ 15,00

Transactiekosten

 

 

Online betaling

€ 0,00

€ 0,00

Betaling in winkel

€ 0,00

€ 0,00

Wisselkoers commissie bij betaling in vreemde munt

2,15 %

2,15 %

Geweigerde online betaling of betaling in winkel door onvoldoende saldo

€ 0.20

€ 0.20

KOSTEN OP GELDOPNAME (ATM)

 

 

ATM in SEPA-zone

€ 3,00

€ 3,00

ATM  buiten SEPA-zone

€ 3.00

€ 3.00

Geweigerde ATM transactie

€ 0.20

€ 0,20

Wisselkoers commissie bij geldopname in vreemde munt

2.15%

2,15%

Terugbetaling (ontladen van de kaart) via SEPA of niet-euro-overschrijving

NA

NA

Laadkosten

 

 

Via SEPA overschrijving

gratis

gratis

Via internationale (non-euro) bank overschrijving

gratis

gratis

Via Bancontact, Maestro on value

2,00 %

2,00 %

Via kaart naar kaart (volwassenen) per transactie

€ 0.01

N/A

Via kaart naar kaart (minderjarigen) 

gratis

N/A

Limieten (per kaarthouder, op alle kaarten samen)

 

 

Minimale initiële oplading bij registratie

€ 25.00

€ 25.00

Minimaal laadbedrag

€ 25.00

€ 25.00

Maximaal kaartsaldo

€ 10,000.00

€ 1,000.00

Max. laadbedrag per laadbeurt en/of per dag

€ 4,000.00

€ 500.00

Max. laadbedrag per jaar (in de laatste 365 dagen).

€ 50,000.00

€ 2,500.00

Max. transactiebedrag (per transactie en per dag)  

€ 5,000.00

€ 1,000.00

Max. aantal laadbeurten per dag (24 uur)

3

3

Max. aantal transacties (online + offline)

30

30

Max. aantal transacties via ATM bankautomaat per dag

3

3

Max. bedrag via ATM bankautomaat per dag

€ 600

€ 600

Belangrijk:  Kosten kunnen enkel aangerekend worden via uw kaart.  U zult door MasterCard, Prepaid Financial Services LTD of NewB of Velt nooit gevraagd worden om een factuur te betalen voor kosten in verband met de kaart.

(1) Kosten voor de verwerking van een terugvordering worden enkel aangerekend als uw vraag om terugbetaling werd afgewezen.
(2) Er worden geen beheerskosten aangerekend als de kaart regelmatig gebruikt wordt. Regelmatig gebruik betekent dat de kaart ten minste 1 keer per maand gebruikt wordt voor aankopen (POS of e-handel).
(3) De kaart afsluiten betekent dat de kaart gedeactiveerd wordt en het saldo op uw account min de afsluitkosten wordt terugbetaald op de rekening die door de klant werd aangegeven.